Петък, Април 19, 2024
   
Текст

Безпокоене от човека

52Кафявите мечки у нас са изтласкани от много от любимите си места, в които са намирали храна, раждали са децата си, живели са необезпокоявано. Никнат нови вилни зони и курорти. Там вече се шири човекът и за тях е забранена зона. Много хора, в селища близки до местообитания на мечки, са без работа. Те търсят препитание в дърводобива, събирането на билки, гъби и горски плодове. Това увеличава многократно посещенията в планините и горите. Нараства безпокойството и се ограничават хранителните запаси на мечките.

Друга тенденция е нарастването на броя на запустелите села, махали и къщи, които обрастват с растителност. Изчезнали са някогашните пасища и поясите от обработваема земя, опасващи селищата. На места местообитанията на мечките и хората почти се сливат. Това е причина и за по-чести срещи на хора с мечката в обезлюдените райони.

  Видео:

Видео галерия