Събота, Май 18, 2024
   
Текст

Защита на вида

Карта на разпространение на кафявата мечка в ЕвропаКафявата мечка е застрашен вид в световен мащаб. Тя е под закрилата на редица международни конвенции, договора на Р България с Европейския съюз и националното ни законодателство. Под закрила са и основните територии, които тя обитава. Част от тях попадат в националните паркове Пирин, Рила и Централен Балкан.

Съгласно европейското законодателство у нас e създаден План за действие за кафявата мечка, който определя дейностите за опазването на вида и предвижда осигуряване на подкрепата на хората, които живеят в близост до местообитанията му.

Ловът на кафява мечка е забранен от българския закон. По изключение се допуска отстрел на няколко мечки годишно и то след като се докаже, че са проблемни. Незаконният отстрел се наказва с глоба до 5000 лв.

Разпространение

Разпространиение

Фото галерия

Видео галерия