Петък, Април 19, 2024
   
Текст

Изплащане на щети

У нас има случаи на мечки, които нанасят щети на кошери, чупят клони в овощни градини, похищават домашни животни, навлизат в селища, за да се хранят от сметищата. Това се случва в слабо населени и икономически неразвити райони, където местните жители разчитат главно на земята и природата за прехраната си. Щетите от мечки са изолирани случаи, но поради липсата на друг поминък и бедността, имат силен отрицателен ефект върху добруването и на хората, и на мечките.

Малки петна от горскоплодни видове, далеч от населените места могат да осигурят храна през активния период, да намаляват необходимостта от приближаване до хората, както и мечите пакости. Добри резултати дава засаждането на малини, ябълки, диви круши, офики, джанки и др.

В България съществува механизъм за изплащане на щети, нанесени от кафява мечка върху домашни животни и пчелини. Само през 2009 г. са изплатени обезщетения за над 60 000 лв.

Заявяването на щети става с незабавен сигнал в най-близкото кметство или държавно горско стопанство. Следите на мястото на нападението трябва да са запазени и обстановката - непроменена, за да се докаже, че вредата е нанесена от кафява мечка.

Подаващите жалбата трябва да имат документ за собственост и регистрация на имуществото, разрешително или договор за ползване на пашата в съответното място. Проверява се дали са взети всички възможни превантивни мерки, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. Работна група установява размера на щетите.

Друга възможност за компенсиране на щети е застрахователна система, тип „Гражданска отговорност”. Така се изплащат обезщетения за щети от дива свиня в Германия.

Европейският съюз (ЕС) насърчава повече взимането на предпазни мерки, отколкото компенсирането на вече нанесени вреди. Съществуват възможности за финансово подпомагане на стопаните за превантивни мерки, като електрически огради и др. Без въвеждането на ефективна програма за предпазване на стоката си, земеделските производители не могат да получават субсидии от ЕС за развитие на животновъдство, пчеларство и земеделие.

  Видео:

Видео галерия