Вторник, Юни 18, 2024
   
Текст

Предпазване на хората

61_2Безопасното съжителство с кафявата мечка е възможно в XXI век. Затова обаче е задължително местните общности в районите й да познават нравите на горския обитател, да получават инструкции как да живеят съвместно с него. Особено важно е информирането и подготовката от март до юли, когато животните са най-активни в набавянето на храна, след дългия зимен сън.

Повечето щети и инциденти не се дължат на нарасналия брой мечки, а на засиленото човешко присъствие в техните местообитания, на обезпокояването им, на „скъсената дистанция” и нарушаване на така важния взаимен респект. Поведението на мечките до голяма степен се определя от дейностите на хората!

  Видео:

  Галерия:

61_1OLYMPUS DIGITAL CAMERA<Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630>Minolta DSCMinolta DSC61_7<Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630>61_961_1061_11Minolta DSC

Видео галерия