Понеделник, Юни 17, 2024
   
Текст

От тази година мечките ще спят спокойно

 

На 30 ноември се чества Андреевден, почитан като „мечкин ден” в много райони на страната. Много митове и обичаи свързват мечката с културата и вярванията на народа ни. Един обаче е чисто “мечешки” – Андреевден. Този празник има стар славянски корен и е покровителстван от свети Андрей. Чества се плодородието през следващата година, защото денят започва да нараства: “На Едрей денят започва да наедрява колкото едно просено зърно...». Извършват се ритуали за предпазване от мечки. Свързан е с биологията и поведението на животното. На Андреевден мечките изпадат в летаргия и се събуждат чак по Благовец (25 март). Цяла зима мечката спи, поради липсата на храна. Преживява от натрупаните запаси и губи до 50% от теглото си. Едва с пролетното затопляне, когато се появява и растителната храна в природата, започва да усеща глад, събужда се и търси да възстанови  подкожните си запаси.

До края на ноември, с промени в Закона за лова и опазване на дивеча трябва да отпадне годишната ловната квота от 3 % от популацията на кафявите мечки у нас. Тя бе въведена от парламента през 2010 г. по предложение на  депутата от ГЕРБ Емил Димитров и група народни представители от мнозинството. Този ангажимент пред Европейската комисия поеха официално Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието и храните (МЗХ), след като получиха на 29 април т.г. уведомление на Комисията за образувана наказателна процедура срещу България. Според Брюксел, когато става дума за международно защитен животински вид (какъвто е кафявата мечка), е недопустимо да има каквато и да е ловна квота, дори и минимална. Страната ни е задължена да опазва вида и неговите местообитания според изискванията на международни директиви, договора с Европейския съюз и националното ни законодателство. В момента наказателната процедура срещу страната ни е в първа фаза, но може да приключи с осъдителна присъда и сериозни глоби, в случай че не бъдат направени промени в Закона.

През последните две години отговорните институции и природозащитните неправителствени организации предприеха сериозни мерки и броят на щетите, причинени от кафява мечка върху стопанствата намаля неколкократно. Проведени бяха информационни и разяснителни кампании в най-застрашените райони. Само в района на Родопите бяха раздадени повече от 200 електрически огради. По проект на СДП „Балкани” и БФБ, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, в Смолян бяха раздадени 20 контейнера за отпадъци, защитени от мечки и 20 каракачански кучета на животновъди, които имат стада. Спешен екип за реакция при проблеми с кафява мечка работи към Районната инспекция по околна среда и води в Смолян вече втора година. Осигурени са пушки с упойващи патрони за имобилизиране на животни при проблемни ситуации с кафяви мечки. Монтирани са информационни указателни и предупредителни табла на възлови места в региона; набавено е специализирано оборудване (GPS устройства, бинокли, уреди за нощно виждане, радиостанции, компаси и др.) за контролните органи, включително за спешния екип в Смолян. На общините са дадени инструкции за обезопасяване на сметища и контейнери за отпадъци.

В България повече от десет години действа механизъм за изплащане на щети, нанесени от кафява мечка върху регистрирани домашни животни и пчелини. Заявяването става с незабавен сигнал в най-близкото кметство или държавно горско стопанство. Всички установени щети от кафява мечка през тази и миналата година са изплатени на 100%, като тази година плащанията стават в рамките на два-три дни.

Ежегодно се провежда мониторинг на вида, като резултатите се ползват от отговорните институции и организации за анализ на състоянието на популациите и осъществяване на предпазни мерки.  Тези данни служат и като база за взимане на решения от междуведомствената Комисия за кафявата мечка към МОСВ, в която участват представители и на МЗХ, на горски и ловни стопанства, учени от БАН и неправителствени организации. През тази година Комисията определи квота от 16 разрешителни за отстрел на проблемни индивиди. До момента са реализирани само четири от тях, което означава, че повече мечки нанасящи щети на са установени.

За повече информация:  

Алексанрър Дуцов, Сдружение за дивата природа „Балкани”:  тел: 963 14 70

Светлана Аладжем, Фондация „Информация и природозащита”: тел: 872 14 83

brownbearlounging 

Източник снимка: http://www.freenaturepictures.com/bear-pictures.php

Фото галерия

Видео галерия