Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

Информация от интернет сайта на МОСВ - По инициатива на министър Нона Караджова в МОСВ се проведе среща за необходимостта от превенция в районите с меча популация

4 юни 2010

По инициатива на министър Нона Караджова в МОСВ се проведе среща с експерти от заинтересовани институции, неправителствени организации и учени, които работят по проекти за кафявата мечка, с цел набелязване на мерки, които да подпомогнат създалата се ситуация в Смолянски регион след трагичния случай на загинал човек.
Участваха кметът на Смолян Дора Янкова, зам.-областният управител на област Смолян инж. Чавдар Фурлански, представители на Регионалната дирекция по горите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян, на Изпълнителната дирекция по горите, Българската академия на науките, СДП „Балкани”, фондация „4 лапи”, Зелени Балкани, Българска фондация „Биоразнообразие”, БДЗП, WWF, фондация „Информация и природозащита”.


Акцентът в обсъжданията беше необходимостта от превенция за поведението на хората в районите с меча популация. Още до края на юни ще се издаде кратък наръчник „Как да се държим в район, обитаван от мечки”, който ще бъде предоставен на хората от проблемните смолянски села с цел да бъдат подпомогнати за предпазване от нападение и минимизиране на посегателство над стопанствата. С подготовката на изданието се ангажираха неправителствени експерти, а МОСВ – с финансирането му. Министър Караджова пое ангажимент в кратък срок да бъдат осигурени индивидуални средства за предпазване от нападение за населението от района.
От страна на МОСВ бяха предложени пакет от мерки, около които участниците в срещата се обединиха за съвместно изпълнение:
  • Да се направи засилен мониторинг още тази есен в Смолянския регион с научно признати методи за установяване броя на животните и насоките на развитие на популацията. По време на срещата беше решено мониторингът да се предприеме с участието на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, неправителствени експерти, местните власти, както и на заинтересовани местни общности, като графикът, методите и сроковете ще бъдат уточнени на предстоящи работни срещи в ИАОС.
  • Да се въведат електропастири като мярка за опазване на стопанствата /кошари, обори, пчелини и пр./, като до края на годината се предвижда да се раздадат на стопаните в Смолянско 85 мобилни електропастира по проект, изпълняван съвместно от МОСВ и СДП „Балкани”, а по Оперативна програма „Околна среда” се предвижда финансиране за още два такива проекта, единият от които отново за Смолянски регион.
  • Срокът за взимане на спешни мерки се съкращава до 3 дни от подаване на сигнала за причинена щета, а за изплащане на щетите-до 10 дни от подаване на сигнала.
  • От РИОСВ – Смолян, съвместно със структурите на Министерство на земеделието да бъдат осигурени обучени овчарски кучета за стада, кошари, пчелини и др.
  • Създаване, обучение и оборудване на спешен екип за региона за действия при нападение от мечки.
  • С цел разселване на животните във високите части на планината да се предприеме засаждане на диви плодни растения – къпини, сливи, малини, боровинки, ягоди и др., в планински райони, отдалечени от селата.
  • Изготвяне на предупредителен списък на проблемни места, който да бъде огласен във всички планински населени места.
    Присъстващите институции и организации поеха конкретни ангажименти за изпълнението на тези най-спешни мерки за подпомагане на местното население, като се обединиха около идеята да работят в партньорство и съгласуваност.

Квотата, определена съгласно Плана за управление на мечката, ще бъде разглеждана от националната комисия приоритетно в контекста на възникналите проблеми в Смолянския регион.

Фото галерия

Видео галерия