Събота, Май 08, 2021
   
Текст

Журналистическо пътуване на представители на национални и местни медии

На 28 и 29 юли 2011 година беше проведено журналистическо пътуване за представители на национални и местни медии. Събитието бе организирано от екипа на Фондация “Информация и природозащита” със съдействието на Пресцентъра на МОСВ и Регионалната инспекция по околната среда и водите –
Смолян.

Целта на учебното пътуване за журналисти до района на Смолян и Девин бе да се проведе ориентация за журналисти от национални и местни медии, за да научат вярната и полезна информация за кафявата мечка и да съдействат тя да бъде излъчена към местните общности и националната общественост. Публикациите и излъчванията, последвали от пътуването могат да бъдат разгледани тук. Избрани статии са включени и в архив медии.

Финансиране: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Фото галерия

Видео галерия