Събота, Май 08, 2021
   
Текст

Смелчаци дебнат зверове нощем

Телеграф, 19.11.10, с.8

Развиваме мечи туризъм

Гледат ги от подземни скривалища

Милена Димитрова

Гъстите гори на Девинско приемат все по­вече смелчаци, които искат да се отдадат на мечи туризъм не за да убиват горските гиган­ти, а за да научат пове­че за живота им.

Оказва се, че чужден­ците са доста по-безст­рашни от българите. На­шенците са по-плахи за­ради нападенията на мечки в Смолянско. Това разказа пред „Телег­раф" Владо Пейков,който от две години се занимава с атрактивния туризъм в-Девин.

Уреди

Специално изградени укрития под земята при­ютяват ентусиастите. Когато падне нощта, ту­ристите вадят уреди за нощно наблюдение и се любуват на гигантите.В подземните скрива­лища могат да се побе­рат от 6 до 8 човека. Вътре има пейки и химичес­ки тоалетни. Срещу 120 лева група от четирима души могат да дебнат косматите животни,кои­то обикновено излизат нощем.Другият начин турис­тите да вдигнат своя ад­реналин е, като тръгнат директно по следите на мецаните и ги наблюда­ват отдалеч. Обикнове­но, когато мечката поду­ши миризмата на чове­ка, тя не се приближава,разясняват специалис­ти.

Зад граница

Мечият туризъм в Ру­мъния например е съче­тан с конен, разказва пък Диана Златанова от со­фийския зоопарк. В дру­ги страни изучаването на зверовете върви ръка за ръка с винения тури­зъм. Много от ловните ни стопанства вече са се ориентирали към този вид туризъм. Когато ня­ма желаещи ловци, кои­то искат да хванат дива свиня, предлагат наблю­дение на мечки, за което прииждат фототуристи. Вчера бе представен диск, които дава съвети как мирно да съжителст­ват мечките и хората. Той е преведен и на анг­лийски език, като една от неговите цели е да по­пуляризира мечия тури­зъм и да привлече пове­че туристи у нас.

Телеграф, 19.11.10, с.12

Мечките не са ни враг

Гъстите гори на Родопите приемат все повече смелчаци, които искат да се отдадат на мечи туризъм.По света дебненето и наблюдението на диви зверове е едно,от най-скъпо струващите забавления. Чужден­ците дават мило и драго да видят с очите си свободно разхождаща се глутница от вълци например. У нас този туризъм тепърва прохожда. Затова вместо да се пла­шим, че в горите дебнат мечки-страшилища, можем да печелим от тях. Това е по-добрият вариант и за хората, и за мечките.Ние обаче, както често се случва у нас, не залагаме на цивилизования модел. Вместо това бракониерите ги гърмят незаконно. Изсичаме горите им, унищожаваме местообитанията им, оставяме ги без храна. В резулта­та на което озверелите от глад животни нападат хора. Тези животни и без това са застрашени от изчезване. Има случаи, в които се откриват брутално убити, изкор­мени и захвърлени- с извадена жлъчка и отрязани лапи. А истината е, че мечките може да се окажат поминък на цял един регион.Вместо това ние се оплакваме, че зверовете ни крадат от меда и унищожават реколтата ни.

Фото галерия

Видео галерия