Информация от интернет сайта на МОСВ - По инициатива на министър Нона Караджова в МОСВ се проведе среща за необходимостта от превенция в районите с меча популация

4 юни 2010

По инициатива на министър Нона Караджова в МОСВ се проведе среща с експерти от заинтересовани институции, неправителствени организации и учени, които работят по проекти за кафявата мечка, с цел набелязване на мерки, които да подпомогнат създалата се ситуация в Смолянски регион след трагичния случай на загинал човек.
Участваха кметът на Смолян Дора Янкова, зам.-областният управител на област Смолян инж. Чавдар Фурлански, представители на Регионалната дирекция по горите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян, на Изпълнителната дирекция по горите, Българската академия на науките, СДП „Балкани”, фондация „4 лапи”, Зелени Балкани, Българска фондация „Биоразнообразие”, БДЗП, WWF, фондация „Информация и природозащита”.


Акцентът в обсъжданията беше необходимостта от превенция за поведението на хората в районите с меча популация. Още до края на юни ще се издаде кратък наръчник „Как да се държим в район, обитаван от мечки”, който ще бъде предоставен на хората от проблемните смолянски села с цел да бъдат подпомогнати за предпазване от нападение и минимизиране на посегателство над стопанствата. С подготовката на изданието се ангажираха неправителствени експерти, а МОСВ – с финансирането му. Министър Караджова пое ангажимент в кратък срок да бъдат осигурени индивидуални средства за предпазване от нападение за населението от района.
От страна на МОСВ бяха предложени пакет от мерки, около които участниците в срещата се обединиха за съвместно изпълнение:

Квотата, определена съгласно Плана за управление на мечката, ще бъде разглеждана от националната комисия приоритетно в контекста на възникналите проблеми в Смолянския регион.